Katteraser inndelt i kategorier

Hva er en rasekatt?

En rasekatt er en katt som er registrert i en stambok og kan bevise det med en stamtavle utstedt av stambokfører. Det vil vanligvis bety en katt med kjent avstamning i mange generasjoner bakover, som viser at oppdrettere har arbeidet for å avle fram en katt med et bestemt utseende, slik det er spesifisert i standarden for rasen.

Rasene er fordelt i 4 kategorier, mest for utstillings- og konkurranseformål. Huskatter -dvs ikke stambokførte katter- stilles for seg og kan dømmes av alle dommere.

 

Katteraser i NRR

NRR og Fifè  - anerkjenner for tiden 48 raser. Disse er:

Kategori 1:

EXO  -  Exotic  

PER  -  Perser  

RAG  -  Ragdoll

SBI  -  Hellig birma

TUV  -  Tyrkisk Van

 

Kategori 2:

ACS  -  American curl korthår

ACL  -  American curl langhår

MCO  -  Maine coon

NEM  -  Neva Masquerade

NFO  -  Norsk skogkatt

SIB  -  Sibirsk katt

TUA  -  Tyrkisk angora

LPL  -  La Perm Langhår

LPS  -  La Perm Korthår 

SRL  -  Selkirk Rex Langhår 

SRS  -  Selkirk Rex Korthår 

 

Kategori 3:

BEN  - Bengal

BSH  -  Britisk Korthår 

BLH  -  Britisk Langhår 

BUR  -  Burmeser

BML  -  Burmilla

CHA  -  Chartreux

CYM  -  Cymric

MAU  -  Egyptisk Mau

EUR  -  Europe

KOR  -  Korat

KBS  -  Kurilsk bobtail korthår 

KBL  -  Kurilsk bobtail langhår

MAN  -  Manx

OCI  -  Ocicat

SOK  -  Sokoke

SNO  -  Snowshoe

SIN  -  Singapura

 

Kategori 4:

ABY  -  Abyssiner

CRX  -  Cornish Rex

DRX  -  Devon Rex

DSP  -  Don Sphynx

GRX  -  German Rex

JBT  -  Japanese bobtail 

RUS  -  Russisk blå

SOM  -  Somali

SPH  -  Sphynx 

BAL  -  Balineser

OSH  -  Orientalsk korthår

OLH  -  Orientalsk langhår

PEB  -  Peterbald

SIA  -  Siameser

THA  -  Thai

 

Huskatt:

HCL  -  Huskatt langhår

HCS  -  Huskatt korthår